GooJet 126 2023-10-25 16:45:49

韩国女团 BLACKPINK 成员金智秀(Kim Ji-soo)一直是娱乐圈里活着的传奇,在今年三月成为了法国版《VOGUE》杂志春夏开季刊...